Tulevaisuuden konesali on vain 3 askeleen päässä

Atean HP Converged Infrastructure -ratkaisun ansiosta resurssien käyttö tehostuu ja it-investointeja hyödynnetään optimaalisella tavalla. Kartoitamme ja suunnittelemme organisaatiollenne soveltuvan infrastruktuurin kolmessa yksinkertaisessa vaiheessa, joita kutsumme nimeltä Map-Create-Go.

Muodosta yhteinen resurssipooli

Pilvivalmiin infrastruktuurin luominen alkaa kaikkien palvelimien sekä tallennus- ja verkkoresurssien kokoamisella samaan pooliin. Samalla integroidaan myös hallintatyökalut, menettelyt ja prosessit. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkia resursseja ja sovelluksia hallitaan keskitetyn järjestelmän kautta.

Kätevästi alkuun helpon työpajan avulla

HP Converged Infrastructure -ratkaisuun tutustuminen ei ole raskas analysointiprosessi. Työpajamme kestää noin puoli päivää, jonka aikana selvitämme nykyisen it:n kokoonpanon ja selvitämme tarpeenne sekä toiveenne.

Parhaat käytännöt

 • Millainen on nykyinen it-infrastruktuurinne?
 • Mikä toimii, mikä on vanhentunut ja mikä vaatii uudelleenajattelua?
 • Miten käytätte resurssejanne?

Virtualisointi seuraavalla tasolla

Virtualisointi mahdollistaa fyysisten palvelimien, tallennuksen ja verkkolaitteiden jakamisen dataa sekä sovelluksia käsiteltäessä. Se kokoaa infrastruktuurin yhteen ja hyödyntää resurssit parhaalla mahdollisella tavalla. Virtualisointi sisältää tyypillisesti seuraavat elementit:

 • Palvelinvirtualisointi
 • I/O-virtualisointi
 • Tallennusvirtualisointi
 • Verkko-I/O-virtualisointi
 • Asiakasvirtualisointi

Vakiointi

Käytön vakiointi vähentää kustannuksia, ja päivittäinen it-infrastruktuurin hallinta on yksinkertaisempaa sekä tehokkaampaa. Infrastruktuuri hyödyntää yhteisiä resursseja, jolloin uusien investointien tarve pienenee:

 • Virheiden määrä jää minimiin
 • Riippuvuus yksittäisistä resursseista pienenee
 • Nykyiset investoinnit hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla

Tulevaisuuden it-alusta

 • Vakioitu
 • Monipuolisesti virtualisoitu (palvelin, verkko, tallennus)
 • Automatisoitu
 • Turvallinen

Valmiina muutoksiin ja hyödyntämään mahdollisuuksia

Nykyaikainen Converged Infrastructure -ratkaisu tuo turvallisuutta, joustavuutta ja skaalautuvuutta pitkälle tulevaisuuteen.

Räätälöity, mukautumiskykyinen ja turvallinen

 • Optimaalinen resurssien hyödyntäminen
 • Nopea kokonaiskuva, valvonta ja seuranta
 • Pullonkaulojen älykäs hallinta
 • Liiketoiminnan jatkuvuus
 • Turvallisuusuhkiin varautuminen
 • Skaalautuvuus yritystarpeiden mukaan
 • Pilvivalmis